ANBI

Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goede doelen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).

Stichting Kalyani beschikt sinds 14 januari 2011 over een ANBI status. Wat betekent dit voor u?

Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan instellingen voor het goede doel aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Als u dus geld doneert aan Stichting Kalyani dan is dit een gift die u kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Er zijn 2 soorten giften:

  • gewone giften
  • periodieke giften

Om een gewone gift te mogen aftrekken, dient de stichting waaraan u uw gift schenkt de ANBI status te hebben en krijgt u geen tegenpresentatie voor uw gift. Daarnaast moet het totale bedrag van uw giften meer zijn dan het drempelbedrag. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. Om een periodieke gift volledig te mogen aftrekken van de belasting dient u minimaal 5 jaar achter elkaar geld te schenken aan de stichting. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Voor meer informatie over giften ga naar: www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

Meer lezen over de ANBI voorwaarden m.b.t. bestuur stichting Kalyani klik hier.