ANBI voorwaarden

Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI's. Er komen een aantal voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Stichting Kalyani wil natuurlijk haar ANBI status behouden en daarom volgen hier de nieuwe gegevens, opgesteld door de belastingdienst, die wij openbaar moeten maken via onze internetsite:

Stichting Kalyani Projects
Kruislaan 51
1601 PK Enkhuizen
Fiscaalnummer: 850190009

Bestuursamenstelling
Ramona Kalyani de Wit-van Ark
Voorzitter
Kruislaan 51
1601 PK Enkhuizen

Anita de Wit-Koolhaas
Penningmeester
Karnemelksluis 12
1601 JR Enkhuizen

Richard van Ark
Secretaris
Kruislaan 51
1601 PK Enkhuizen

Het Beleidsplan
De stichting heeft ten doel: het geleidelijk of anderszins ondersteunen van weeshuizen en ziekenhuizen in Sri-Lanka, in het bijzonder (maar daartoe niet beperkt):

a. ondersteuning door middel van donatie van geld en materialen voor weeshuizen en ziekenhuizen; en
b. het bouwen van een eigen weeshuis en/of onderwijsinstelling;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord

Het Beloningsbeleid
Stichting Kalyani streeft ernaar om uw gift zoveel mogelijk te besteden aan daadwerkelijke hulp voor weeshuizen, ziekenhuizen en onderwijs. Echter de stichting maakt ook kosten voor de fondsenwerving. U kunt hierbij denken aan promotiemateriaal en ander gelijksoortige communicatiekosten. Hierbij willen wij zo transparant mogelijk zijn richting u als donateur of sponsor, voor meer informatie kunt u altijd ons jaarverslag hierop naslaan.

Zowel het bestuur als de vrijwilligers doen alles non-profit basis. Dat wil zeggen, dat niemand een salaris ontvangt of andere vergoedingen voor haar of zijn werk.

De doelstelling
Onze doelstelling is om zoveel mogelijk weeshuizen en ziekenhuizen in Sri-Lanka te ondersteunen met geld en materialen. Daarbij is haar visie dat elk weeskind in Sri-Lanka de liefde en zorg mag ontvangen dat elk kind hoort te krijgen en dat elke patiënt in Sri-Lanka de juiste verzorging krijgt in een ziekenhuis. Met als toekomstvisie het opzetten van een eigen weeshuis-/onderwijsinstelling.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van 2018 zal begin januari 2019 online geplaatst worden op onze website, onder het submenu ‘Over ons’.