Nalaten / Schenken

U kunt Stichting Kalyani opnemen in uw testament.

Sinds januari 2011 beschikt de Stichting Kalyani over een ANBI status en zet zich in voor kansarme kinderen in Sri Lanka. Voor veel kinderen staat onderwijs in Sri Lanka bovenaan hun verlanglijstje. Onderwijs is voor kinderen belangrijk om later economisch onafhankelijk te zijn maar, kinderen leren zo ook zelf na te denken, eigen keuzes te maken en voor zichzelf op te komen. Veel van deze kinderen zitten ongeschoold thuis maar, via onze scholingsprojecten kunnen wij de levens van deze kinderen veranderen. Het aanbieden van goede scholing is een dure aangelegenheid wat wij doen zonder structurele hulp of subsidies vanuit de overheid. Ieder kind waar ook te wereld verdient de kansen, zorg en liefde die elk kind hoort te krijgen.

Wat is het verschil tussen erfgenaam en wat is een legaat?

Als iemand overlijdt laat hij of zij bezittingen na. Dit noemen we nalatenschap. Na het overlijden kunnen bepaalde goederen of een som geld aan iemand of een goed doel nagelaten worden. Dit heet een legaat. Degene aan wie spullen of geld wordt nagelaten, heet een legataris.

Wat moet ik doen als ik mijn geld wil nalaten aan Stichting Kalyani?

Als eerste moet u naar een notaris om bij hem of haar kenbaar te maken dat u geld wilt nalaten aan Stichting Kalyani. Zorg ervoor dat duidelijk is dat Stichting Kalyani de ontvanger van het geld is en dat duidelijk is hoeveel geld u precies wilt geven. De notaris zal uw wens dan opnemen in uw testament en zorgt er voor dat het gemeld wordt bij het CTR (Centraal Testamentenregister).

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van de Stichting op te laten nemen: Stichting Kalyani, statutair gevestigd te Enkhuizen.
KvK nummer 51829177 .

Waarom een testament?

Indien er geen testament is van degene die overlijdt, dan bepaalt de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt. Uw familie komt dan als eerst in aanmerking voor uw nalatenschap. Door middel van een testament kunt u zelf uw wensen over uw nalatenschap bepalen.