Stichting Kalyani A Friend for Sri-Lanka
Belangrijk om te weten

Fiscale regelgeving

ANBI voorwaarden

Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI’s. Er komen een aantal voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Stichting Kalyani wil natuurlijk haar ANBI status behouden en daarom volgen hier de nieuwe gegevens, opgesteld door de belastingdienst, die wij openbaar moeten maken via onze internetsite:

Stichting Kalyani Projects
Kruislaan 51
1601 PK Enkhuizen
Fiscaal / ANBI nummer: 850190009

Het Beleidsplan
De stichting heeft ten doel: het geleidelijk of anderszins ondersteunen van weeshuizen en ziekenhuizen in Sri-Lanka, in het bijzonder (maar daartoe niet beperkt):

a. ondersteuning door middel van donatie van geld en materialen voor weeshuizen en ziekenhuizen; en
b. het bouwen van een eigen weeshuis en/of onderwijsinstelling;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

 

Het Beloningsbeleid
Stichting Kalyani streeft ernaar om uw gift zoveel mogelijk te besteden aan daadwerkelijke hulp voor weeshuizen, ziekenhuizen en onderwijs. Echter de stichting maakt ook kosten voor de fondsenwerving. U kunt hierbij denken aan promotiemateriaal en ander gelijksoortige communicatiekosten. Hierbij willen wij zo transparant mogelijk zijn richting u als donateur of sponsor, voor meer informatie kunt u altijd ons jaarverslag hierop naslaan.

Zowel het bestuur als de vrijwilligers doen alles non-profit basis. Dat wil zeggen, dat niemand een salaris ontvangt of andere vergoedingen voor haar of zijn werk.

De doelstelling
Onze doelstelling is om zoveel mogelijk weeshuizen en ziekenhuizen in Sri-Lanka te ondersteunen met geld en materialen. Daarbij is haar visie dat elk weeskind in Sri-Lanka de liefde en zorg mag ontvangen dat elk kind hoort te krijgen en dat elke patiënt in Sri-Lanka de juiste verzorging krijgt in een ziekenhuis. Met als toekomstvisie het opzetten van een eigen weeshuis-/onderwijsinstelling.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording word elk jaar in januari of februari geplaatst op onze website, onder het menu ‘Jaarverslagen’.

Oprichtster en Voorzitster

Ramona Kalyani de Wit van Ark Kruislaan 51, 1601PK Enkhuizen  Email: ramona.de.wit@kalyani.nl

Secretaris / Penningmeester

Richard van Ark Kruislaan 51, 1601PK Enkhuizen – Email: richard.van.ark@kalyani.nl

Nalaten en Schenken

U kunt Stichting Kalyani opnemen in uw testament.

Sinds januari 2011 beschikt de Stichting Kalyani over een ANBI status en zet zich in voor kansarme kinderen in Sri Lanka. Voor veel kinderen staat onderwijs in Sri Lanka bovenaan hun verlanglijstje. Onderwijs is voor kinderen belangrijk om later economisch onafhankelijk te zijn maar, kinderen leren zo ook zelf na te denken, eigen keuzes te maken en voor zichzelf op te komen. Veel van deze kinderen zitten ongeschoold thuis maar, via onze scholingsprojecten kunnen wij de levens van deze kinderen veranderen. Het aanbieden van goede scholing is een dure aangelegenheid wat wij doen zonder structurele hulp of subsidies vanuit de overheid. Ieder kind waar ook te wereld verdient de kansen, zorg en liefde die elk kind hoort te krijgen.

Wat is het verschil tussen erfgenaam en wat is een legaat?

Als iemand overlijdt laat hij of zij bezittingen na. Dit noemen we nalatenschap. Na het overlijden kunnen bepaalde goederen of een som geld aan iemand of een goed doel nagelaten worden. Dit heet een legaat. Degene aan wie spullen of geld wordt nagelaten, heet een legataris.

 

Wat moet ik doen als ik mijn geld wil nalaten aan Stichting Kalyani?

Als eerste moet u naar een notaris om bij hem of haar kenbaar te maken dat u geld wilt nalaten aan Stichting Kalyani. Zorg ervoor dat duidelijk is dat Stichting Kalyani de ontvanger van het geld is en dat duidelijk is hoeveel geld u precies wilt geven. De notaris zal uw wens dan opnemen in uw testament en zorgt er voor dat het gemeld wordt bij het CTR (Centraal Testamentenregister).

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van de Stichting op te laten nemen: Stichting Kalyani, statutair gevestigd te Enkhuizen.
KvK nummer 51829177 .

Waarom een testament?

Indien er geen testament is van degene die overlijdt, dan bepaalt de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt. Uw familie komt dan als eerst in aanmerking voor uw nalatenschap. Door middel van een testament kunt u zelf uw wensen over uw nalatenschap bepalen.

 

Al vanaf €15,- euro per maand steun je één van onze projecten

Of liever doneren via je eigen bank: NL29RABO0155728377 t.n.v. Stichting Kalyani

a257cf3a 83b1 489e b833 2179db7cc11f
Scan deze IDeal Qr code met je eigen bankapp en doneer zo een eigen bijdrage

Stichting Kalyani zet zich in voor de educatieve ontwikkeling en zorg van de kinderen in Sri-Lanka zodat zij kans maken op een betere toekomst!

A Friend For Sri Lanka

© 2024 Stichting Kalyani | Kruislaan 51 - 1601 PK Enkhuizen | info@kalyani.nl | AVG Privacy | Webdesign Ethan en Eliyah